Code of the Wolf

 • My truth is in my eyes
 • Protect the family, honour the Elders, educate the young
 • Loyal to friends
 • Express your opinion
 • Stand your ground
 • Lead when necessary, follow when required
 • Play when you can, work when you must
 • Invisible to enemies, open to friends

        Cad is brí le "Wolflander"?

        Wolflander (Áitritheoir Éireann de réir na gCoilíneach sna mean-aoiseanna).

        Do dheineadh an mac tíre deireannach sa Bhreatain Mhór a dhísciú i lár na 1500ú, ach bhí siad fós le fáil in Éireann le beagnach dhá chéad bliana eile. Nuair a cuireadh na coilíní anall go hÉirinn ón Bhreatain chun teacht i seilbh tálún tar éis na Gaeil a dhíbriú as, bhí orthu aghaidh a thabhairt ar an mac tíre a bhí fós sna foraísí ann. De thoradh ar sin, cuireadar scéalta ar ais ar a ngaolta i Sasana, go raibh siad anois i dtír an mhac tíre. Téitear chuig <http://www.rte.ie/tv/programmes/wolfland.html> chun a thuilleadh eolais a fháil ó shaineolaí.

        Cloigíní na nDruadha

        Foilseofar "Clograí na nDraoithe" go ráithiúil i bhfoirm PDF agus i bhfoirm r-Leabhar. Beidh sé in oiriúint le híosluchtú chun é a úsáid ar scoil, i dtabhairne, i siopaí, i gclub oíche, agus in áit ar bith in Éirinn inniu inar féidir teacht ar Draoi!

        Soláthrófar faisnéis agus nuacht a bheidh cothrom le dáta (bhuel, leis an fhírinne a rá, beidh sé cothrom le haois na nDraoithe, pé scéal é), scéalta maidir leis an Draíocht agus leis na Draoithe - agus roinnt ábhar eile a bhaineann leo, mar scéala úr ag teacht isteach amhail is go raibh Julius Caesar ar tí ionradh a dhéanamh ar an mBreatain, mar chúrsaí reatha amhail is go raibh na sean-Draoithe fós ann, agus scannail fiú - agus é go léir foilsithe i bhfoirm táblóideach na linne seo!.

        Fuist! Nil focal amháin eile le rá agam faoi seo go dtí go bhfoilseofar é ar eagla go mbeadh an scéal ag na táblóidigh eile roimh ré! Cláraigh díreach anois ionas go mbeidh tú réidh chun an chéad eagrán a fháil nuair a thagann sé díreach ó phinn cleitena saoithe scríbhinne!

        Intreoir         Fógra ar Shláinte dóibh siúd gur Daoine Lách iad!

         Bíodh a fhios agat nár fhág Draoithe na hÉireann taifid scríofa dá laghad, de réir dealraimh, faoina gcreideamh nó faoina nósanna a bhí á gcleachtadh acu. Más rud é go raibh taifid dá leithéad fágtha acu, níl siad ar fáil dúinn anois nó b'fhéidir gur cuireadh ó fháil iad uair éigin. Is de dhá fhoinse go príomha a thagann an fíor bheagán faisnéisé atá againn. Ba le comhaimsir na nDruagha féin a bhaineann an chéad fhoinse agus is de bhuíochas ar scríbhneoirí na Róimhe í, .i. ar dhaoine mar Julius Caesar. Chun an fhírinne a rá ba chlaonta iad na tuairimí a bhí acu siúd, mar bhí siad ag iarraidh treabhanna Ceilteacha na Gaille is na Breataine a chur faoi chois. Ní féidir linn bheith taobh leo siúd le haghaidh léargas domhain beacht ar dhaoine a bhí siad ag iarraidh iad a chur faoi chois mar naimhde dóibh féin agus dá sibhíaltacht! Táim cinnte dhe, a dhuine cóir, gur féidir leat go leor caidreamh idirnáisiúnta na haoise seo a chur i gcuimhne duit féin agus é comhchosúil le sin!

         Is iad sean-lábhscríbhinní na hÉireann an dara fhoinse faisnéise atá ar fáil dúinn. Is annsin a fhaightear an béaloideas a chuir siad ar phár na céadta bliana tar éis don Chríostaíocht tús a chur leis na Druagha a fhorlámhú. Ceapadh go minic, agus is minic fós a cheaptar é, gur chuir misinéirí na Críostaíochta an ruaig dearg ar na Druagha. agus gur chuireadh as an dtír seo go huile is go hiomlán iad. Ach tá faisnéis sna lámhscríbhinní a thugann nod nó dhó dúinn nach mar sin a tharla sé ach gur mhair siad taobh le taobh agus scoileanna ar leith acu go dtí an 16ú aois!

         Tá foinse eile, an tríú cheann, ar fáil dúinn chomh maith, ach is foinse achrannach é atá neamhrialaithe. D'fhéadfaí faisnéis a fháil chomh maith de thoradh ar chleachtadh agus ar thaistil déanta ag Seamain agus ag Druagha na linne seo. Táim lán-chinnte dhe ar bhonn mo chleachtadh pearsanta féin gur féidir teacht ar eolas ábharach de thoradh ar taisteal seamain sa réaltacht neamh-ghnáthach. Tá na modhanna seo fós á gcleachtadh inniu sna cultúir dhúchasacha agus i gcultúir na Chéad Náisiúin maraon le daoine eile a bhaineann úsáid as na bunmhodhanna, as teicníocht, agus as cleachtaí spioradálta ar a dtugtar Bun-seamanachas agus Nua-Draíocht na linne seo.

         Tá sé beartaithe agam na saincheisteanna sin maraon le cúraim agus le ceisteanna a bhaineann leo a phlé chomh maith. Anois níl uaim ach bratach a chur leis an saincheist agus pléifear é níos déanaí. Is leor "caveat" a chur leis anois áfach. Is aisteach na comhleapaigh iad an Fhírinne agus an tSamhlaíocht. Más rud é go bhfuil tú ar thóir réitigh thapa, coinnigh do lámha agus do chuid airgid sna pócaí agat! "Ní théann áilleacht thar an gcraiceann."

        Blag "Wolflander"